Zoeken naar huis verkopen wat met lening

huis verkopen wat met lening
Kopen, huren en lenen Notaris.be. icon-calculate. icon-adressbook.
Kan ik mijn woning verkopen als er nog een hypotheek op rust? 2 april 2018. Een koper moet altijd een goed verkrijgen dat vrij is van enige schuld of hypotheek. Daarom gebruikt men in notariële verkoopakten vrijwel steeds de clausule terugvinden dat het eigendom verkocht wordt voor vrij en onbelast. Wat betekent deze clausule? Indien de verkoper een schuld of een lening had aangegaan die gewaarborgd werd door een hypotheek, dan moet deze schuld aangezuiverd worden uiterlijk bij het verlijden van de akte. De notaris zal nagaan op het hypotheekkantoor of een hypotheek werd ingeschreven, en in het bevestigend geval zal hij de afrekening van de schuld vragen aan de schuldeiser de bank van de verkoper. Hij zal er voor zorgen dat de koopprijs aangewend wordt tot terugbetaling van de nog lopende schuld zodat de hypotheek kan worden doorgehaald.
U wilt vervroegd terugbetalen / Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
U kunt op elk ogenblik het geleende kapitaal volledig vervroegd terugbetalen. U moet een wederbeleggingsvergoeding betalen op het bedrag dat u terugbetaalt. Bij verkoop van de woning moet u altijd volledig vervroegd terugbetalen. U wendt zich dan rechtstreeks tot uw notaris, die de nodige documenten voor de terugbetaling van de lening aan de VMSW zal bezorgen. De notaris zorgt ook voor de opheffing handlichting van de hypotheek op uw woning. U wilt een deel van uw lening vervroegd terugbetalen. Dat kan op twee manieren. U kunt één keer per kalenderjaar een zelf gekozen bedrag vervroegd terugbetalen. U kunt ook meer dan één keer in hetzelfde jaar een bedrag vervroegd terugbetalen, maar dan moet dit bedrag ten minste 10% van het geleende kapitaal zijn. Heeft u bijvoorbeeld 100.000 euro geleend, dan moet zo een vervroegde terugbetaling minstens 10.000 euro bedragen. U betaalt ook een wederbeleggingsvergoeding, als u een deel van uw lening vervroegd terugbetaalt. De wederbeleggingsvergoeding: hoeveel kost sneller afbetalen? U betaalt altijd een wederbeleggingsvergoeding, als u sneller wilt afbetalen. De vergoeding bestaat uit drie maanden interest op het vervroegd terugbetaalde leningsbedrag aan de rentevoet die bij de terugbetaling geldt. Uw rentevoet is 3% en u wilt 10.000 euro vervroegd terugbetalen.
Een overbruggingskrediet, das lenen voor een nieuw huis terwijl het oude nog niet verkocht is.
Als je twijfelt, neem dan een grotere gewone hypotheek op het nieuwe huis. De kleine lettertjes. De voorwaarden bij overbruggingskredieten kunnen even ingewikkeld worden als die bij elke andere lening. Er zijn net zoveel formules als er banken zijn en er zijn veel banken. Om geen appels met peren te vergelijken, vraag je overal best naar de voorwaarden van een overbruggingskrediet op een termijn van 12, 24 en 36 maanden zucht. Meestal kies je voor een vaste rentevoet, maar sommige banken bieden ook variabele rentevoeten aan nogmaals zucht. Dan is er ook nog de vraag of je hier best een schuldsaldoverzekering bijneemt wablieft. En het komt niet vaak meer voor, maar er zijn ook nog altijd banken die een wederbeleggingsvergoeding opleggen help. Dat is een bedrag dat je vreemd genoeg moet betalen als je het overbruggingskrediet sneller dan verwacht kan aflossen. Dat is dan drie maand rente, alstublieft. Liever zero kopzorgen? Als je geen zin hebt om veel te gaan vergelijken, hoef je het warm water niet zelf te gaan uitvinden. Bij hypotheek.winkel berekenen we alles samen op een rustige manier en vervolgens vergelijken we 25 banken voor jou, zodat je tijd overhoudt voor wat er echt toe doet.
Ik Ik ga ga verkopen! verkopen! Met Met welke welke kosten kosten moet moet ik ik rekening rekening houden? houden?
de notariskosten betalen. de kosten van het hypotheekkantoor betalen. Hoewel de koper dus het merendeel van de kosten op zich neemt, zal je ook als verkoper instaan voor een aantal beperkte kosten bij de tekoopstelling van je eigendom.: Kosten van administratieve attesten. Kosten van de vastgoedmakelaar wanneer je je woning via een makelaar verkoopt. Je moet als verkoper aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen wanneer je je eigendom gaat verkopen. Daarom zal je bij de verkoop verschillende documenten en attesten nodig hebben. Alle kosten van deze documenten of alle kosten die verbonden zijn met de opzoeking van deze documenten worden leveringskosten genoemd.
Wat met je hypotheeklening als je jouw huis verkoopt? bouwenwonen.net.
Wat als je huidige woning niet snel verkocht geraakt en je dat geld nodig had voor het voorschot? Ben je dan verplicht om je huis desnoods onder de prijs te verkopen, gewoon om snel over extra geld te beschikken. Een overbruggingskrediet is de oplossing. Zon overbruggingskrediet geeft je tijd om je huis te verkopen tegen de juiste prijs en tegelijkertijd ook verder te gaan met de aankoop van je nieuwe woning. Zodra je huidige woning verkocht is, kan je het overbruggingskrediet terugbetalen. Hou er wel rekening mee dat de voorwaarden van een overbruggingskrediet niet dezelfde zijn als bij een gewone hypothecaire lening met onroerende bestemming.
Wat met je woonkrediet als je gaat scheiden? KBC Bank Verzekering. alert-func-check. alert-func-cross-rename. communication expr mail.
Uit elkaar: wat met je woonkrediet als je gaat scheiden? Je scheiding regelen is in de meeste gevallen een moeilijk proces. De administratieve en praktische rompslomp rond je gemeenschappelijke woning is vaak één van je grootste zorgen. Samen met je ex-partner moet je beslissen over de toekomst van je woning. Verkoop je het huis of beslis je er te blijven wonen en je ex-partner uit te kopen? En hoe moet het dan verder met je woonkrediet? Wat met je hypothecaire lening als je gaat scheiden? Er zijn verschillende opties, telkens met andere gevolgen voor jou en je ex-partner. Jullie beslissen de woning te verkopen. Je moet er dan wel rekening mee houden dat zowel jij als je ex-partner aansprakelijk blijft voor de afbetaling van je woonkrediet tot je woning verkocht is. Soms is het bedrag van de verkoop van je woning niet voldoende om de uitstaande schuld van je woonkrediet terug te betalen. In dat geval bespreek je het best de verschillende opties met je expert. Een van jullie behoudt de woning en koopt de ander uit. Stel: je beslist de woning te behouden en je ex-partner uit te kopen.
Dit riskeer je als je je lening niet meer kan betalen.
Denk bijvoorbeeld maar aan de onroerende voorheffing, een brandverzekering, de onderhouds en herstelkosten aan de woning enzovoort. Neem bij problemen contact met je bank. Doet er zich in de looptijd van de lening een probleem voor waardoor je je lening niet meer correct kan afbetalen, neem dan contact met je bank. Leg het probleem voor. Je kan dan trachten om samen met je bankier tot een oplossing te komen. Die kan er bijvoorbeeld in bestaan de lening te spreiden over een langere termijn waardoor de maandelijks te betalen bedragen dalen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen vragen om een tijdlang enkel intresten te moeten afbetalen. Hou er rekening mee dat hieraan een prijskaartje kan vasthangen waardoor je uiteindelijk op termijn meer betaalt. Zijn de problemen blijvend en wil je je huis verkopen, dan kan je aan de bank vragen of die akkoord gaat dat je in afwachting van de verkoop geen verdere afbetalingen moet doen. De bank zal dan wat haar toekomt afhouden van de uiteindelijke verkoopprijs.
Relatiebreuk huis verkopen na 5 maand Spaargids.be forum.
Relatiebreuk huis verkopen na 5 maand. Bericht door Steff 21 Augustus 2017, 1027.: 5 maanden geleden heb ik een woning gekocht met mijn vriendin, nu is de relatie beëindigd en. wil mijn ex niet meer doorgaan.: Ik vraag me af wat de beste oplossing is om hier uit te komen. We kunnen beiden het huis niet huis niet houden omdat we de lening niet alleen mogen dragen van de bank.
Hypothecaire lening Belgium.be.
The Belgium.be website requires javascript to work properly. Overslaan en naar de inhoud gaan. Google Tag Manager. Contactinfo en sites. Belgium.be Informatie en diensten van de overheid. Bouwen en verbouwen. Kopen en verkopen. Huren en verhuren. U bent hier. Home Huisvesting Kopen en verkopen Hypothecaire lening. Vastgoed is duur en de prijzen blijven maar stijgen. Om een woning te kopen of te bouwen zult u meer dan waarschijnlijk een lening moeten aangaan. U kunt hiervoor terecht bij de banken, maar ook bij een verzekeringsmaatschappij of een instelling met een sociale doelstelling, zoals de verschillende huisvestingsmaatschappijen. Wanneer u een hypothecaire lening afsluit, zal de bank een hypotheek op uw woning laten vestigen. Dat wil zeggen dat uw woning dient als onderpand voor de lening. Zo is de bank zeker dat ze haar geld zal terugkrijgen wanneer u uw lening niet meer kunt afbetalen. In ruil voor de toegekende lening moet u naast de kapitaalaflossingen ook rente betalen. Deze uitgaven kunt u gedeeltelijk compenseren met de fiscale voordelen van een hypothecaire lening en de bijhorende verzekering. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor een goedkope sociale lening.
Hoe verkoop ik een woning met zo weinig mogelijk verlies?
Waarom verkoopt iemand zijn woning met verlies? Heel kort: omdat hij of zij geen andere keuze heeft. Wanneer je een woning koopt, leg je daarvoor een bepaald bedrag op tafel. Voor de meeste eigenaars is het kopen van vastgoed een investering. De waarde van hun woning stijgt elk jaar en later krijgen ze een groter bedrag op de bankrekening. Kortom, ze krijgen later voor het huis meer geld dan ze oorspronkelijk ervoor hebben betaald. Soms heb je pech en draait de situatie anders uit. Na de verkoop wordt de woning plots minder waard. Je hebt dus voor het huis meer betaald dan je in de toekomst ervoor zal krijgen. Dit brengt voor jouw hypothecaire lening grote problemen met zich mee. Wanneer je de woning zou verkopen, kan je niet de volledige lening terugbetalen. Je blijft dus met een restschuld achter die je nooit via het huis zal kunnen aflossen, en waarvoor je dus zelf na de verkoop nog met nieuw spaargeld over de brug moet zien te komen.

Contacteer ons